O nás

Tento web je naší vzpomínkou a poctou na Občanské fórum, které v roce 1989 stálo na počátku naší svobody a demokracie.

Jarek Jesenský

1989  původní OF

Občanské fórum(OF) bylo nadstranické politické hnutí, které vzniklo dne 19.11.1989 jako reakce na brutální zásah komunistické policie StB a SNB proti studentské demonstraci na Národní třídě dne v Praze 17.11.1989. Tak vznikla tzv. Sametová revoluce vedoucí k pádu komunismu v zemi.

OF byla široká, spontánní platforma občanských nezávislých aktivit a organizací. Šlo hlavně o studenty resp. jejich svobodomyslnou část, o disidenty pronásledované např. za petici Charta 77 a Několik vět, o politické vězně, o herce a hudebníky.

OF odmítalo totalitní komunistický režim. Prvním neformálním vůdcem hnutí OF byl dramatik Václav Havel.

Po roce a čtvrt se OF roku 1991 rozpadlo na ODA, ODS, OH, SOS. Svůj hlavní účel však splnilo. Byl to návrat demokracie a svobodné volby.

2019  obnovené OF

Dne 19.11.2019 v den 30. výročí vzniku OF bylo původními členy toto Občanské fórum v Pardubicích obnoveno na setkání s občany ve Východočeském muzeu

Důvodem bylo udržování památky OF a historické paměti. Ale i nedemokratická a populistická politika vlády opírající se o estébáky, komunisty a Rusko, dále zneužívání finančních dotací premiérem, také hluboký mravní úpadek v politické sféře, a také pravděpodobné vlastizrady prezidenta, který trvale podkopává demokracii, ústavnost a suverenitu naší země a který podporuje totalitní režimy v komunistické Číně a v polofašistickém Rusku.  

Občanské cíle

 1. pečovat o historický odkaz Sametové revoluce, udržovat svědeckou platformou pro historické a vzdělávací účely, zaměřenou na období původního OF v letech 1989–1990 a také na předchozí období disentu a protikomunistického odporu v letech 1948–1989
 2. archívovat proto i podklady k historii původního OF včetně fotografií a filmů
 3. zajišťovat památku původního OF, pořádat vzpomínkové iniciativy k výročí Sametové revoluce 1989, připomínat krédo Václava Havla, že pravda a láska musí zvítězit, doplnit mediální prezentaci OF o webové stránky

Politické cíle

OF 2019 chrání demokratické a právní hodnoty získané roku 1989 a ohrožené nyní populistickou vládou v ČR a také hybridní válkou Ruska a jeho postfaktickou, dezinformační politikou. Pro případ potřeby vytváří proto tento politický program :

 1. Obnova hodnot, jako je navrácení etických pravidel do politiky. Ta je stižená značným mravním úpadkem. Vraťme zemi slušnost nalezenou mezi lidmi v roce 1989.
 2. Usilování o větší jednotu silně rozpolcené společnosti. Tu rozkládá už mnoho let xenofobie, uměle vytvářený strach, nenávist, fámy od nepřátel demokracie a jejich nepravdivá propaganda na internetu, který rozsáhle využívají zločinci.  Vnímáme nebezpečné hybridní útoky od nedemokratických a totalitních států i některých extrémistických osob. Na tyto činy nejsou naše zákony vybaveny, chybí právní ochrana.
 3. Podpora občanské společnosti. Ta se v důsledku ohrožení svobod nabytých roku 1989 a v důsledku ztráty základních etických principů v politice naštěstí opět probouzí.
 4. Bojovat s narůstáním autoritářských tendencí, se zpochybňováním polistopadové zahraniční orientace země, s komercionalizací politiky i celé společnosti. Podporujeme naší historickou příslušnost k západní Evropě.
 5. Působit proti praktikám tzv. šmejdů – tedy lichvářů, klamavých obchodníků s dávkami na bydlení a s předváděným zbožím, podvádějícím a klamajícím politikům a některým exekutorům.
 6. Považujeme za důležité zjednodušit složité zákony a dosáhnout srozumitelnosti zákonů i úředních rozhodnutí tak, aby je mohl pochopit každý občan.
 7. Považujeme za důležité zodpovědně řešit civilizační krize, jako např. hrozící klimatické změny. Označit příčiny mezikulturních konfliktů a kulturní nesnášenlivosti. Informovat o poznaném riziku internetu a digitální revoluce, která čím dál více ohrožuje demokracie.
 8. Trvale chráníme hodnoty Listopadu 1989, tedy svobodu a demokracii, právní stát, občanské svobody. Jejich ohrožení přichází v historii kdykoliv a dříve či později znovu přijde. OF proto spolupracuje s demokratickými subjekty a stranami vč. Milionu chvilek. OF přijímá nové členy a registruje příznivce.
 9. Hlásíme se k ideálům Občanského fóra z Listopadu 1989 a k odkazu Václava Havla. Tedy posilovat v naší zemi a v našich životech pravdu a lásku namísto lží a nenávisti šířené někdy i z nejvyšších míst. Posilujeme humor a lidskost namísto blbé nálady.

Výbor Občanského fóra 2019
Prof. Jarmila Stibicová a ostatní členové výboru
čestná občanka města, signatářka Charty 77

Dne 19. listopadu 2019