PROHLÁŠENÍ OBČANSKÉHO FÓRA PARDUBICE K NAPADENÍ UKRAJINY RUSKEM dne 24. února 2022

Rusko dnes po 53 letech zopakovalo 21. srpen 1968, kdy vpadlo do Prahy.

Občanské fórum – jako bývalá nadstranická platforma spojující všechny demokratické síly Česka v boji za svobodu roku 1989 – mající tragické zkušenosti s ruskou okupační armádou v naší zemi v letech 1968 až 1990 – důrazně ODSUZUJE ruský útok proti celé Ukrajině z dnešního dne

Jde o vojenskou agresi vůči svobodné a suverénní zemi, o nejhlubší porušení Charty OSN a mezinárodních smluv uznávajících hranice států. Z Ruska se tak naplno stává agresor, který ohrožuje celou mezinárodní bezpečnost, nejvíce pak u nás v Evropě.

O co jde Rusku?

Bývalý důstojník zločinecké organizace KGB, dnes její velitel, ruský miliardář Putin je 20 let uzavřený ve svých palácích v Moskvě a u Černého moře, je zcela odtržen od reality a od obyčejných lidí, neustále žije v paranoidním strachu z atentátu, jak ho zažívají všichni diktátoři, zlikvidoval veškerou ruskou opozici uvězněním do krutých lágrů, také jejich zákazem a jejich vražděním. 
Dnes omlouvá svojí okupaci demokratické Ukrajiny tím, že mu jde o porážku údajného nacismu podporovaného zde údajně Západem. Jde jednoznačně o lživý propagandistický výmysl agresora.
Za druhé požaduje obnovení tzv. „mocenské sféry vlivu“, která v Evropě existovala 45 let po druhé světové válce až do roku 1990. Rusko vytvořilo Sovětský Svaz 15 zemí. 
Jeho „mocenskou sféru vlivu“ tvořilo :

  • ovládání celé východní Evropy včetně ČR a Polska ruskou komunistickou vládou
  • ovládání většiny sousedních států Ruska jejich připojením do tzv. Sovětského Svazu (SSSR)
  • vývozem komunistické diktatury do mnoha desítek zemí celého světa včetně Asie, Afriky, Jižní Ameriky, Blízkého Východu.


Tím komunistické Rusko vytvořilo tzv. bipolární svět dvou politických systémů, který žil neustále v tzv. Studené válce dvou světů. Šílené tempo zbrojení a navyšování raket včetně těch atomových, každodenní válečnická propaganda, šíření krvavé komunistické utopie ve světě.

Co je příčinou války

Oba tyto požadavky ruského prezidenta jasně cílí jak na Ukrajinu, tak na Evropu. Jde o útok autoritářského režimu proti demokracii a svobodě. Mír v našich zemích je těmito jeho bludnými představami vážně ohrožen. Války zde teď bohužel hrozí.
Jde zjevně o střet dvou politických přístupů ke světu. „Mocenská silová politika“ 16. až 19. století užívaná od středověku dodnes různými diktátory PROTI politice principů svobody, práva, suverenity států, nedotknutelnosti hranic, Charty OSN, rozšířená ve 20. a 21. století. 
Předchozí diktátor Stalin jako nejmasovější vrah v historii lidstva vyvraždil v Rusku veškerou vrstvu inteligence, vzdělaných lidí. Chtěl jen dělníky, rolníky a poslušné vojáky. Důsledkem je bohužel stoletá mentální zaostalost, těžký hospodářský úpadek, odtrženost země od zbytku světa. O celostátním, zcela nezvládaném alkoholismu a podobně i korupci ani nemluvě.

Co předcházelo

Připomínáme, že dnešní válka dvou přístupů ke světu začala už roku 2014 útokem na Krym a Donbas a jejich obsazením… 
Ve stejném roce zahájilo Rusko a jeho pomocníci v evropských zemích tzv. Hybridní válku a dezinformační válku připravenou generálem Gerassimovem. 
Jde o neustálý každodenní proud lživých informací o údajném nacismu a údajných banderovcích v ukrajinské vládě, o údajné genocidě ruské menšiny v Donbasu, o údajném vraždění Rusů, o usekávání rukou ruským dětem na Ukrajině, o údajně zločineckých vládách ve všech evropských zemích a v USA. Proti nim jsou takto rozeštváni jejich občané, aby usilovali o státní převraty ve prospěch ruských zájmů. Včetně použití dezinformací a lží o pandemii.

Ruští agenti v Česku

Nezapomínejme, ruské agresi vždy předcházely rozsáhlé destrukční akce jejich tajných služeb GRU, SVR, KGB/FSB, kterými je prováděn silný tlak na prezidenty a vlády, na novináře, podnikatele, kterými je ochromována bojeschopnost armád. 
V České republice jsou po vyhoštění pracovníků Ruské ambasády nadále stovky agentů KGB/FSB, GRU, SVR žijících mezi naším obyvatelstvem na celém území. Kromě Rusů jde i o mnohé Čechy, např. bývalé důstojníky komunistických vojenských složek StB, SNV, SNB, VKR, LM, ČSLA. 
Všímejme si těchto lidí a pomáhejme českým rozvědkám se jich zbavit. Ruští agenti zde mají hlavní evropské sídlo už od roku 1917, neuvěřitelných sto let. Už prezident Masaryk o tomto velkém problému věděl, psaly o tom za první republiky hlavní noviny. Každý z nás by měl v době ohrožení Evropy pomáhat bránit svobodu a demokracii nabytou roku 1989. Izraelci a Ukrajinci mají v těchto občanských principech jasno. 

Jak Rusku pomáhají dezinformace

  1. V mediální oblasti je významně podporuje lživé zpravodajství tzv. trollů na sociálních sítích (Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter apod)
  2. Dále v řetězových hromadných emailech pomocí anonymních textů a videí šířených převážně důchodcům.
  3. A také na dezinformačních webech (většinou anonymních a bez redakce).

Nabádáme proto každého občana, aby si každý sám zajistil u odborníků znalosti, jak tyto tři proudy manipulačních a protistátních zpráv umět rozeznat a ověřit. Bez této schopnosti dochází k rozvratům tisíců rodin, celé společnosti a k rozpadu demokratického rozpadu.

Poučení, historie se opakuje

1939 – nacistické Německo (Hitler) napadlo Česko a na 6 let ho zabral, aby ho „chránil“.
1968 – komunistické Rusko (Brežněv) napadlo Česko a na 20 let ho zabralo, aby ho „chránilo“.
2022 – polofašistické Rusko (Putin) napadlo Ukrajinu pod stejnou záminkou jako Hitler a Brežněv. Údajná ochrana národnostní menšiny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *