PROHLÁŠENÍ OBČANSKÉHO FÓRA PARDUBICE K NAPADENÍ UKRAJINY RUSKEM dne 24. února 2022

Rusko dnes po 53 letech zopakovalo 21. srpen 1968, kdy vpadlo do Prahy.

Občanské fórum – jako bývalá nadstranická platforma spojující všechny demokratické síly Česka v boji za svobodu roku 1989 – mající tragické zkušenosti s ruskou okupační armádou v naší zemi v letech 1968 až 1990 – důrazně ODSUZUJE ruský útok proti celé Ukrajině z dnešního dne

Jde o vojenskou agresi vůči svobodné a suverénní zemi, o nejhlubší porušení Charty OSN a mezinárodních smluv uznávajících hranice států. Z Ruska se tak naplno stává agresor, který ohrožuje celou mezinárodní bezpečnost, nejvíce pak u nás v Evropě.

O co jde Rusku?

Bývalý důstojník zločinecké organizace KGB, dnes její velitel, ruský miliardář Putin je 20 let uzavřený ve svých palácích v Moskvě a u Černého moře, je zcela odtržen od reality a od obyčejných lidí, neustále žije v paranoidním strachu z atentátu, jak ho zažívají všichni diktátoři, zlikvidoval veškerou ruskou opozici uvězněním do krutých lágrů, také jejich zákazem a jejich vražděním. 
Dnes omlouvá svojí okupaci demokratické Ukrajiny tím, že mu jde o porážku údajného nacismu podporovaného zde údajně Západem. Jde jednoznačně o lživý propagandistický výmysl agresora.
Za druhé požaduje obnovení tzv. „mocenské sféry vlivu“, která v Evropě existovala 45 let po druhé světové válce až do roku 1990. Rusko vytvořilo Sovětský Svaz 15 zemí. 
Jeho „mocenskou sféru vlivu“ tvořilo :

  • ovládání celé východní Evropy včetně ČR a Polska ruskou komunistickou vládou
  • ovládání většiny sousedních států Ruska jejich připojením do tzv. Sovětského Svazu (SSSR)
  • vývozem komunistické diktatury do mnoha desítek zemí celého světa včetně Asie, Afriky, Jižní Ameriky, Blízkého Východu.


Tím komunistické Rusko vytvořilo tzv. bipolární svět dvou politických systémů, který žil neustále v tzv. Studené válce dvou světů. Šílené tempo zbrojení a navyšování raket včetně těch atomových, každodenní válečnická propaganda, šíření krvavé komunistické utopie ve světě.

Co je příčinou války

Oba tyto požadavky ruského prezidenta jasně cílí jak na Ukrajinu, tak na Evropu. Jde o útok autoritářského režimu proti demokracii a svobodě. Mír v našich zemích je těmito jeho bludnými představami vážně ohrožen. Války zde teď bohužel hrozí.
Jde zjevně o střet dvou politických přístupů ke světu. „Mocenská silová politika“ 16. až 19. století užívaná od středověku dodnes různými diktátory PROTI politice principů svobody, práva, suverenity států, nedotknutelnosti hranic, Charty OSN, rozšířená ve 20. a 21. století. 
Předchozí diktátor Stalin jako nejmasovější vrah v historii lidstva vyvraždil v Rusku veškerou vrstvu inteligence, vzdělaných lidí. Chtěl jen dělníky, rolníky a poslušné vojáky. Důsledkem je bohužel stoletá mentální zaostalost, těžký hospodářský úpadek, odtrženost země od zbytku světa. O celostátním, zcela nezvládaném alkoholismu a podobně i korupci ani nemluvě.

Co předcházelo

Připomínáme, že dnešní válka dvou přístupů ke světu začala už roku 2014 útokem na Krym a Donbas a jejich obsazením… 
Ve stejném roce zahájilo Rusko a jeho pomocníci v evropských zemích tzv. Hybridní válku a dezinformační válku připravenou generálem Gerassimovem. 
Jde o neustálý každodenní proud lživých informací o údajném nacismu a údajných banderovcích v ukrajinské vládě, o údajné genocidě ruské menšiny v Donbasu, o údajném vraždění Rusů, o usekávání rukou ruským dětem na Ukrajině, o údajně zločineckých vládách ve všech evropských zemích a v USA. Proti nim jsou takto rozeštváni jejich občané, aby usilovali o státní převraty ve prospěch ruských zájmů. Včetně použití dezinformací a lží o pandemii.

Ruští agenti v Česku

Nezapomínejme, ruské agresi vždy předcházely rozsáhlé destrukční akce jejich tajných služeb GRU, SVR, KGB/FSB, kterými je prováděn silný tlak na prezidenty a vlády, na novináře, podnikatele, kterými je ochromována bojeschopnost armád. 
V České republice jsou po vyhoštění pracovníků Ruské ambasády nadále stovky agentů KGB/FSB, GRU, SVR žijících mezi naším obyvatelstvem na celém území. Kromě Rusů jde i o mnohé Čechy, např. bývalé důstojníky komunistických vojenských složek StB, SNV, SNB, VKR, LM, ČSLA. 
Všímejme si těchto lidí a pomáhejme českým rozvědkám se jich zbavit. Ruští agenti zde mají hlavní evropské sídlo už od roku 1917, neuvěřitelných sto let. Už prezident Masaryk o tomto velkém problému věděl, psaly o tom za první republiky hlavní noviny. Každý z nás by měl v době ohrožení Evropy pomáhat bránit svobodu a demokracii nabytou roku 1989. Izraelci a Ukrajinci mají v těchto občanských principech jasno. 

Jak Rusku pomáhají dezinformace

  1. V mediální oblasti je významně podporuje lživé zpravodajství tzv. trollů na sociálních sítích (Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter apod)
  2. Dále v řetězových hromadných emailech pomocí anonymních textů a videí šířených převážně důchodcům.
  3. A také na dezinformačních webech (většinou anonymních a bez redakce).

Nabádáme proto každého občana, aby si každý sám zajistil u odborníků znalosti, jak tyto tři proudy manipulačních a protistátních zpráv umět rozeznat a ověřit. Bez této schopnosti dochází k rozvratům tisíců rodin, celé společnosti a k rozpadu demokratického rozpadu.

Poučení, historie se opakuje

1939 – nacistické Německo (Hitler) napadlo Česko a na 6 let ho zabral, aby ho „chránil“.
1968 – komunistické Rusko (Brežněv) napadlo Česko a na 20 let ho zabralo, aby ho „chránilo“.
2022 – polofašistické Rusko (Putin) napadlo Ukrajinu pod stejnou záminkou jako Hitler a Brežněv. Údajná ochrana národnostní menšiny.

Den lidských práv si připomeneme v Pardubicích v pátek 10. prosince

Vážení přátelé,
Den lidských práv si s vámi Občanské fórum Pardubice jako každoročně připomene v Pardubicích v pátek dne 10. prosince v 17 hodin zapálením svíček na schodech Východočeského divadla – setkávacího místa OF Pardubice v uplynulých 32 letech. I dnes je účast na takové občanské připomínce v některých okolních zemích nebezpečnou hrou se svobodou a se životem. Rusko, Bělorusko, Čína, KLDR a další země lidská práva masivně porušují.

Zdroj: Mafra a.s.

Zároveň uctíme (v den jeho pohřbu také 10. prosince) památku jednoho z nejstatečnějších politických vězňů komunistického Československa, Petra Uhla. Disident Uhl celý život neúnavně bojoval za práva pronásledovaných osob bez ohledu na jejich politické přesvědčení. V lágrech strávil za normalizace v 70. a 80. letech neuvěřitelných 9 let. Zemřel před pár dny 1. prosince 2021.

OF Pardubice

Setkání občanů k 32. výročí Sametové revoluce 1989 v Pardubicích

středa 17.11.2021 16:30 – 17:30 na náměstí Republiky u Vč. Divadla

Zdroj: Novinky.cz

Milí přátelé a příznivci Listopadu 1989, svobody a demokracie, slušnosti a práva, a také snahy o alespoň trochu pravdy a lásky, což by si nejspíš přál i dramatik a prezident Václav Havel.

Ve středu 17.11.2021 po 16:30 se těšíme na setkání s vámi všemi opět u divadla při příležitosti docela neuvěřitelného 32. výročí začátku Sametové revoluce 1989. A také začátku pádu komunistické diktatury. Pro některé s nás jako by to bylo včera. Vzpomeneme také na nedávno zemřelého člena OF Lumíra Zilvara Sokola, známého statečným odporem proti komunistickému útlaku. Možná přijdou i studenti a zazpívají jako obvykle v 17:11 hod. státní hymnu.

Pozvěte tedy své přátele a blízké. Demokracii je potřeba stále chránit, jinak ji její odpůrci kdykoliv v budoucnu zruší. Umí to dobře. Je úlevou, že po dlouhých osmi letech mravního marasmu některých politiků, kteří svojí činností vlastně navázali na rudou normalizaci ze 70. let minulého století, se k nám vrací právo, demokracie, slušnost a ústavnost. Navíc bez oslavování krvavých asijských diktátorů.

Nezapomeňme na respirátory a určitý odstup, ať dodržíme potřebnou ohleduplnost v této pandemické době.

A jedna radostná zpráva:

Disidentka, která se rvala s estébáky, získává Cenu Paměti národa!

Jarmila Stibicová Zdroj: Paměť národa

Koná se v Praze 17. listopadu 2021.

Jarmilka Stibicová, drobná žena z blízkosti prezidenta Václava Havla. Profesorka ve škole, která podepsala Chartu 77. Pak uklízečka, která byla mnoho let pronásledována tajnou politickou policií StB, jíž se vzepřela. Vedla místní Amnesty International. vedla prověrky bývalých bachařů ze SNV. S manželem Jaromírem Stibicem, s hercem Vladimírem Čechem, dále s Bohdanem Dvořákem za KAN a s dalšími skvělými Pardubáky vedla v tomto okrese v listopadu a prosinci 1989 Sametovou revoluci. Současně vedla i Občanské fórum, které za půl roku dovedlo společnost k prvním svobodným volbám po 42 letech.

Občanské fórum dnes gratuluje, bývalí političtí vězni děkují, Pardubice jsou pyšné na úžasně silnou osobnost z protikomunistického odporu a odboje, která jistě může být pro další generace vzorem. Jarmilce přejeme v této chvíli ale hlavně brzké uzdravení. Seznamte se s jejími zážitky v článku a videu:

https://plus.rozhlas.cz/disidentka-ktera-se-rvala-s-estebaky-ziskava-cenu-pameti-naroda-8618233

www.pametnaroda.cz/cs/stibicova-jarmila-1933

www.ustrcr.cz/uvod/vzdelavaci-projekt-pamet-a-dejiny-totalitnich-rezimu/ceskoslovensky-disent/jarmila-stibicova